Gemiddeld krijgt één op de drie Nederlanders kanker. Op internetplatforms en patiëntenfora zoals kanker.nl zoeken lotgenoten steun bij elkaar en delen zij tips en ervaringen, die voor andere patiënten, maar ook artsen en onderzoekers heel waardevol zijn. Via een webapplicatie en via innovatieve datamining wil dit project juist deze door patiënten zelf gegenereerde informatie beter ontsluiten en zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.

In het project werken onderzoekers van de Radboud Universiteit en TNO samen met Levenmetkanker, een samenwerkingsverband van 21 kankerpatiëntenorganisaties en medische professionals.